BUZZ IFF Buzău International
Film Festival

 

BUZZ Young Voices – Competiție de Filme pentru Adolescenți

20/05/2020

REGULAMENT Competiție BUZZ Young Voices

1. Organizatorul și scopul Competiției
Competiția BUZZ Young Voices este organizată în cadrul evenimentului FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM BUZĂU – BUZZ, Ediția a V-a organizat la BUZĂU de cǎtre Asociația CULTURALL. Competiția are scopul de a promova educaţia cinematografică în rândul tinerilor, de a le promova vocea și de a-i introduce în lumea filmului, şi de a descoperi şi cultiva tinere talente în cinematografia română. Această competiție se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, pasionaţi de film și imagine.

2. Perioada și termene de înscriere
1. Competiția BUZZ Young Voices se desfășoară în perioada 20 mai – 16 octombrie 2020.
2. Perioada de înscrieri este între 20 mai și 20 iulie 2020.

3. Reguli pentru înscriere
1. Competiția se adresează exclusiv adolescenților, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.
2. Filmele pot fi realizate cu telefonul mobil sau camera.
3. Pentru a putea fi înscrise în competiție, filmele trebuie să fie realizate după 1 aprilie 2020 și să aibă o durată cuprinsă între 3 și 7 minute.
4. Tema filmului trebuie să se încadreze în subiectul dat – Izolare împreună
5. Filmele trebuie să fie însoțite de detaliile următoare: numele și prenumele realizatorului, vârsta realizatorului, echipa care a participat la realizarea filmului, titlul filmului, o scurtă descriere (5 rânduri) a filmului și 2 fotografii (stills) din film.
6. Filmele trebuie postate pe o platformă de ex. YouTube sau Vimeo, iar link-urile trebuie trimise la adresa youngvoices (@) buzz-iff.com
7. Prin înscrierea în Competiția BUZZ Young Voices, declari că ai citit și ești de acord cu regulamentul competiției. Pentru minori, este necesar acordul scris al părinților. Organizatorul nu va răspunde pentru lipsa acestui acord, iar în cazul în care părinții vor refuza difuzarea, filmele vor fi eliminate din competiție.
8. Nu există taxă de înscriere pentru competiția BUZZ Young Voices.

4. Selecția, jurizarea și difuzarea
1. Din filmele înscrise, 10 filme vor fi selectate pentru a participa în competiție și vor fi difuzate în cadrul unei secțiuni speciale a BUZZ IFF 2020 (octombrie 2020)
2. Un juriu selectat de echipa Festivalului va alege proiectul câștigător.
3. Prin participarea la competiție, concurenții sunt de acord ca filmele realizate în cadrul competiției să fie înregistrate audio și video de către organizatori sau de către persoanele desemnate de către organizator în acest scop. Persoanele care apar în înregistrările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizatori, producători sau utilizatori.

5. Premiul
Premiul acordat de către Organizator va fi în valoare de 500 de euro. Acesta va fi acordat în urma jurizării și deciziei juriului.

6. Obligațiile concurenților
1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
2. Să participe la competiție, dacă au trecut de etapa de selecţie.
3. Să dețină toate drepturile de autor, incluzând aici drepturile de înscriere și de proiecție a filmelor cât și drepturile de autor ce revin actorilor sau coloanei muzicale.
4. În cazul participanților minori, să aibă și să poată demonstra acordul părinților pentru participare.

7. Obligațiile Organizatorului
1. Organizează şi pune la dispoziţie sala de proiecție necesară desfăşurării competiției.
2. Asigură buna desfăşurare a selecţiei şi imparţialitatea acesteia.
3. Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în competiție.

8. Situații neprevăzute
1. Toate candidaturile înscrise trebuie să respecte regulile enunţate mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a rezolva orice situaţii excepţionale.

9. Jurisdicție
Participarea la Competiția BUZZ Young Voices implică acceptarea regulilor enunţate mai sus. În cazul unor litigii, ele vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia română. Organizatorul festivalului, Asociaţia Culturall, îşi rezervă dreptul de a invoca forţa majoră aşa cum este ea definită în legislaţia română.

10. Aceptarea termenilor
Pentru promovarea festivalului, concurenţii autorizează folosirea de către organizatori a informaţiilor şi imaginilor trimise în scopul realizării catalogului festivalului dar și punerea la dispoziţia presei a acestor imagini / materiale video si alte informaţii pentru difuzarea unor emisiuni TV dedicate Festivalului (fără pretenţii financiare).
Festivalul este deschis pentru public. Un număr important de ziariști acreditați din presa scrisă și audio-video precum și distribuitori fiind invitați la manifestare.
Este interzisă înscrierea filmelor pentru care participanții la competiție nu dețin drepturile de autor sau nu au acordul autorului pentru a utiliza respectivele materiale.
Concurentul (sau în cazul minorilor, părinții) este singurul responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu filmele la această competiție.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare filmele pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Compețitiei.
Participarea la Festival implică respectarea necondiționată a tuturor prevederilor regulamentului.

11. Protecția datelor
Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679 (“GDPR”), datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizator, in calitate de operator. Astfel, in masura in care doriti sa aflati mai multe informatii despre cum se prelucreaza datele dvs., puteti contacta Organizatorul utilizand datele de contact precizate in cadrul prezentei regulament.
Pentru minori, participarea la concurs este condiționată de acordul părinților.